Gilde van Front-Enders

Hierbij nodig ik alle Nederlandstalige front-end programmeurs uit zich aan te sluiten bij het Gilde van Front-Enders dat ik bezig ben op te richten. We hebben al 50 leden, maar we kunnen er nog veel meer gebruiken.

(English summary: I'm in the process of founding a Dutch Guild of Front-End programmers. This entry is a national call to action and is therefore in Dutch. Later I'll post something in English about my plans.)

Voornaamste doelstelling van het Gilde is de verdere professionalisering van ons beroep. Ik begin eerlijk gezegd een beetje moe te worden van de bedrijven die denken dat HTML iets simpels is wat wel "even" door een grafisch ontwerper of databaseprogrammeur erbij gedaan kan worden. Het is tijd dit amateurisme een halt toe te roepen.

Voornaamste middel om ons doel te bereiken is een certificatie van front-end programmeurs, waarbij alleen die mensen die met moderne methoden en technieken werken (CSS dus), gecertificeerd zullen worden, en de tabellen-in-tabellen-proppers die niet weten wat ze doen langzaam maar zeker buitengesloten zullen worden.

Nog beter: het begint er op te lijken dat de overheid deze certificatie als informeel advies zal gaan gebruiken als het gaat om vinden van competent personeel voor het maken van een site die moet voldoen aan de Webrichtlijnen.

Wat er al gebeurd is

Toen ik eind maart het idee kreeg om dit Gilde te stichten, begon ik eens voorzichtig te informeren bij front-end programmeurs van (voornamelijk Amsterdamse) grote webbureaus. Het bleek al snel dat er veel meer animo voor dit plan was dan ik had durven hopen, en binnen de kortste keren had ik twaalf man bijeen die mijn plannen in grote lijnen goedkeurden.

Deze lijn zette zich bij latere bijeenkomsten voort. Eind mei kon ik ruim 50 mensen verwelkomen op een bijeenkomst bij Lost Boys, en vorige week kwamen er 35 front-enders (waarvan ruim de helft nieuw) opdagen tijdens een bijeenkomst bij info.nl. Wat minder mensen dan in mei, maar de discussie was van een even hoog niveau.

Hoewel deze potentiële leden vele vraagtekens en kanttekeningen bij details plaatsten, zijn mijn plannen in grote lijnen goedgekeurd.

Het enthousiasme houdt stand. Tot nu toe hebben zich front-enders die werken bij Mirabeau, Lost Boys, Eden Design, info.nl, Fabrique, Backbase, Mediamatic, Eend, het ministerie van VWS en de DSB Bank als leden ingeschreven, alsmede werknemers van vele kleinere bedrijven en freelancers. In totaal hebben we nu een ledenbestand van ongeveer 50 mensen.

Daarnaast zal het Platform voor Internet Bureaus Nederland, waarin de grootste Nederlandse webbureaus zijn georganiseerd, wellicht onze certificatie overnemen en in elk geval ons oprichtingscongres sponsoren. Verder volgen enige webgerelateerde instanties binnen de overheid ons op de voet.

Kortom: de tijd is meer dan rijp voor dit initiatief.

Wat er nog moet gebeuren

Enthousiasme, vooral de volstrekt onverwachte en massale variant, is erg fijn en prikkelt tot doorgaan. Niettemin komen we er niet met enthousiasme alleen. Er moet ongelofelijk veel gebeuren.

Zo moeten we bijvoorbeeld de reeds aangestipte certificatie opzetten, alsmede een eigen website, moeten er lokale en nationale bijeenkomsten worden georganiseerd, moeten de HBO-studies "Multimedia" geprikkeld worden aandacht aan de realiteit te schenken, en moeten we een soort kennisbank opzetten waarin de HBO's, alsmede alle mensen die nog geen webstandaarden kennen maar zichzelf graag bij willen scholen, nuttige artikelen en links kunnen vinden.

Genoeg te doen dus.

Meedoen?

Als je mee wilt doen, hetzij als actief lid om een van bovengenoemde werkzaamheden aan te pakken, hetzij als geinteresseerd maar niettemin minder actief lid, kan je naar een van de bijeenkomsten komen die we organiseren. We hebben er drie gepland (onder voorbehoud):

  1. Donderdag 26 juli bij Fabrique, Delft
  2. Donderdag 23 augustus bij Mangrove, Rotterdam
  3. Dinsdag 18 september: Oprichtingscongres in Pakhuis De Zwijger te Amsterdam

Nadere informatie over deze bijeenkomsten volgt later, maar ik wil hierbij elke front-end programmeur van harte uitnodigen er een of meer bij te wonen. Overigens is het plan minstens elke maand een bijeenkomst te houden, dus ook na september zijn er nog kansen zat.

Om nadere informatie te ontvangen kan je je inschrijven op de aankondigingslijst waar ik regelmatig nieuws over het Gilde naartoe stuur, zoals de exacte tijden en locaties van de bijeenkomsten. Dit doe je door een leeg mailtje naar [email protected] te sturen en de instructies in het antwoord op te volgen.

Aangezien onze eigen website nog niet live is, is het nog niet mogelijk je online als lid op te geven. Voor het moment blijft het bezoeken van een bijeenkomst dan ook de enige mogelijkheid om betrokken te raken bij het Gilde.

Ik hoop je binnenkort op een van onze bijeenkomsten te kunnen begroeten.

This is the blog of Peter-Paul Koch, web developer, consultant, and trainer. You can also follow him on Twitter or Mastodon.
Atom RSS

If you like this blog, why not donate a little bit of money to help me pay my bills?

Categories:

Comments

Comments are closed.

1 Posted by Roy Tomeij on 2 July 2007 | Permalink

Goed initiatief! Ik probeer er de volgende bijeenkomst zeker bij te zijn. Het werd inderdaad tijd om het kaf van het koren te scheiden.

2 Posted by Sebastiaan Stok on 2 July 2007 | Permalink

Echt heel goed initiatief!
Ik geef je helemaal gelijk over dat HTML word onderschat...

Ik zie het zo vaak, mooie vormgeving maar de HTML is een zooitje. Dingen die heel makkelijk kunnen met CSS worden gedaan met een tabellen.

Goed gebruik maken van CSS maakt de website sneller, makkelijker te onderhouden en ook toegankelijk voor mensen met een handicap.
En in geval JavaScript word het gewoon veel duidelijker.

Naar evenementen komen zal voor mij niet lukken maar ik zal me waarschijnlijk wel in de toekomst aanmelden bij de gilde.

Mijn zege heb je.

3 Posted by Menno van Slooten on 2 July 2007 | Permalink

De HTML van de site van het Platform voor Internet Bureau's geeft al aan hoe nodig dit initiatief is.

4 Posted by Sander on 2 July 2007 | Permalink

Goed initiatief.
Een iets waar ik een beetje bang voor ben is dat de 'certificatie' (of hoe dat ook gaat heten) op de middellange termijn te strikt en inflexibel wordt. Inzichten in de beste technieken veranderen continu, en er zijn veel gebieden waar er sterke en fundamentele verschillen van mening zijn. (Denk HTML versus XHTML (en binnenkort: (X)HTML5 versus XHTML2, of dieper: WHATWG/browser makers versus W3C/mobile/plugin makers), of valide CSS 'hacks' versus "IE conditional comments" versus CSS hacks die gebruik maken van syntax fouten.)
Certificatie moet hier op kunnen inspringen, en zou idealiter meer belang moeten hechten aan dat iemand over deze onderwerpen heeft nagedacht en bewuste beslissingen neemt met als doel een toegankelijke en semantische website, dan aan het blindelings volgen van wat er op ALA (of waar dan ook) wordt geschreven.

We moeten niet gaan geloven in _een_ beste manier om een website te bouwen (voorgeschreven door...) - wel in principes die de grondslag vormen voor meerdere vergelijkbare manieren.

5 Posted by ab on 2 July 2007 | Permalink

Ik zie dat er front-enders bij Backbase werken. Is dat niet het bedrijf dat je buitensluit als je de verkeerde browser gebruikt? (http://www.backbase.nl/fallback/browsers.html )

:-P

6 Posted by Tino Zijdel on 2 July 2007 | Permalink

Gildes in de Middeleeuwen stonden bekend om hun monopolie-posities, starre houdingen en gebrek aan innovatie; ik onderschrijf daarom Sander's mening dat je erg moet oppassen mbt het 'certificatie'-gebeuren, zeker als de vaardigheden die getoetst worden contemporary en soms zelfs niet objectief zijn.

7 Posted by Thierry Koblentz on 3 July 2007 | Permalink

This is a *great* idea.
Good luck!

8 Posted by Sander Aarts on 3 July 2007 | Permalink

Goed initiatief!

Heb me direct aangemeld voor de aankondigingslijst en er meteen ook maar even melding van gemaakt op de mailinglijst van de http://www.webstandardsgroup.org

9 Posted by Hans on 3 July 2007 | Permalink

Als de richtlijnen voor de certificatie rekening houden met de veranderende techniek waar Sander (post 2 juli) op doelt, is het een reuze initiatief.

10 Posted by 4rn0 on 3 July 2007 | Permalink

Het lijkt me inderdaad verstandig dat er een jaarlijkse evaluatie en heroriëntatie op de certificatie komt, maar dat hoeft geen problemen op te leveren. Overigens hadden de Gilden in de Middeleeuwen ook positieve punten. Het lijkt me goed om ons daar op te richten.

'In een gilde werd kennis en ervaring uitgewisseld. Nieuwe gildeleden werden opgeleid in het vak. Het gilde behartigde de belangen van de gildeleden, en beschermde hen.'

http://nl.wikipedia.org/wiki/Gilde_%28beroepsgroep%29

11 Posted by Sebastiaan Stok on 3 July 2007 | Permalink

Reactie op bericht #4:
CSS hacks bereiken een te breed sceptrum aan browsers, dus je kan beter gebruik maken "IE conditional comments" het geeft geen Validatie fouten werkt alleen waarvoor jij het aangeeft . CSS hacks pakken elke versie van IE (soms zelf IE7...)

Eigenlijk is het niet zo moeilijk te bepalen wat beter XHTML of HTML. Dat is een voorkeur en wat je echt nodig hebt. Zolang als je aan strict houd en het geen fouten bij de validatie geeft zit je eigenlijk al goed als basis.

12 Posted by Sander on 3 July 2007 | Permalink

Sebastiaan: ik heb niet echt behoefte die discussies _weer_ aan te gaan (is erg off topic hier anyway), maar zie:
http://web.archive.org/web/20060813110850/http://nanobox.chipx86.com/blog/2006/04/easy-css-hacks-for-ie7.php#cid114634317029284161 en
http://www.hixie.ch/advocacy/xhtml

13 Posted by Sander on 3 July 2007 | Permalink

(En als je na het lezen van die argumenten nog verder wil discussiëren, ik hoop die bijeenkomst in Delft bij te wonen, wat me een goede gelegenheid daarvoor lijkt te zijn.) :)

14 Posted by Michiel van der Blonk on 4 July 2007 | Permalink

Ik woon op Aruba en werk bij een zeer standards-gerichte organisatie. Ik ben wel Nederlander. Ben ik uitgesloten of kan ik lid worden danwel certificeren?

15 Posted by Hans Dreesen on 4 July 2007 | Permalink

Dit is een goed idee.

Ik ben Belg en zou de vonk graag helpen overslaan naar deze kant van de grens. Ik geloof dat zo'n certificaat wel een meerwaarde kan geven aan ons beroep, zolang het niet elitair wordt.

Zou het niet beter zijn de landsgrenzen te respecteren en niet uit te gaan van de taal? Een onafhankelijke Belgische zustergilde zou dezelfde certificaten kunnen uitreiken aan Vlaamse en Waalse front-end developers en het plaatselijk onderwijs sensibiliseren (voor zover dat nodig is, ben er niet echt van op de hoogte).

Ikzelf zit nog tot november in Australië maar wil me wel inspannen om enkele gelijkgezinden te vinden. Ik werk bij Boondoggle dus kan misschien de collega's daar wel warm maken voor dit idee, en wie weet ineens ook front-end developers uit andere agency's zoals Emakina, These Days, DGe, etc.

Als je Belg bent, dit leest en het ook wel ziet zitten, mail me dan even op hans at hans dreesen dot com.

16 Posted by Mark Wubben on 4 July 2007 | Permalink

De grootste uitdaging is niet certificatie, maar de opdrachtgever bewust maken van het belang van een goedgebouwde website. Een certificaat kan slechts het herkennen van een "pro" makkelijker maken.

17 Posted by Hans on 4 July 2007 | Permalink

Wat gaat het onderscheid zijn met het Drempelvrij certificaat (los van de kosten)?

18 Posted by Jeroen Coumans on 4 July 2007 | Permalink

Goed initiatief. Ik zie nergens iets staan over nationaliteit; wellicht is het een idee om het gilde ook voor onze zuiderburen open te stellen. Ik merk dat er in België wel genoeg webstandards-bewuste ontwikkelaars zijn, maar dat daar de push vanuit de overheid veel minder is.

19 Posted by ppk on 4 July 2007 | Permalink

Michiel, Hans, Jeroen:

Mijn oorspronkelijke idee was om het Gilde voor het hele Nederlandse taalgebied open te stellen, dus inclusief België en Aruba. Maar dat is een vaag plan, en het hangt helemaal af van waar de mensen in België en Aruba zin en tijd voor hebben.

Op dit moment concentreer ik me volledig op Nederland; dat kost al tijd genoeg. Bovendien zouden eventuele andere organisaties in andere landen onze ervaringen hier kunnen gebruiken.

Kortom: ik wacht jullie initiatieven af en ben gaarne bereid met raad en daad bij te springen.

Andere Hans: Het Drempelvrij certificaat is gebaseerd op WCAG en concentreert zich op toegankelijkheid, terwijl het onze meer naar de Webrichtlijnen toegaat en zich concentreert op bouwkwaliteit.
Ik realiseer me dat dat wat vaag is, maar we hebben de certificatie nog niet voldoende uitgewerkt om hier een helder antwoord op te geven.

Mark: correct. We hopen dat de overheid het voortouw zal nemen in het onderkennen (en uitdragen) van het belang van goedgebouwde sites, en hierbij van onze certificatie gebruik zal maken.

20 Posted by Sander Aarts on 4 July 2007 | Permalink

Als iedereen lid kan worden, zoals nu het plan is, dan geldt dit neem ik aan ook voor Belgen (en andere nationaliteiten). Het is dan aan henzelf om te bepalen of ze er enig voordeel aan hebben in de huidige vorm. Hebben de certificaten waarde in eigen land? Is de op Nederland gerichte info (in het Nederlands neem ik aan) wel of geen obstakel.

Om dergelijke eventuele obstakels weg te werken kunnen de belanghebbenden dan later wellicht eigen commisies initiëren die dit gaan aanpakken.

Een voordeel zou natuurlijk kunnen zijn dat de certificaten wellicht in een groter gebied betekenis krijgen.

21 Posted by Hans Dreesen on 4 July 2007 | Permalink

Sander

Ik ben momenteel eens aan het polsen hoe groot het enthousiasme is bij de mij bekende front-end developers. Dat is voorlopig maar beperkt, net als aantal ondervraagden :-)

Pas als er genoeg animo is zal het zin hebben om concrete afspraken te maken, bijeenkomsten te organiseren, etc. en ook te beslissen in welke vorm zo'n Belgische tak zou kunnen bestaan.

Het model van "jullie" gilde zou zeker en vast heel nuttig zijn om van uit te gaan, in die zin dat het grote werk al gedaan zou zijn.

Het zou inderdaad een voordeel zijn dat het certificaat in het hele Nederlandse taalgebied zou gelden, alleen zou wat meer lokalisering misschien niet slecht zijn om de richtlijnen te verfijnen, onze Frans sprekende collega's te kunnen aanspreken, enzovoort.

Een eigen commissie, zoals je zegt, zou een goeie manier zijn. Maar dat zijn eigenlijk zorgen voor later. Eerst de nodige steun vinden voor het idee, want anders heeft het geen zin.

22 Posted by Sander Aarts on 5 July 2007 | Permalink

Wat betreft de naam... misschien is "FREON" iets (FRont-End Ontwikkelaars Nederland)

"Voor ingrijpende klimaatveranderingen in web development!" ;-D

23 Posted by Bart on 6 July 2007 | Permalink

@PPK: Ik weet niet of je het topic op GoT gevolgd heb, maar daar zijn al veel kritische punten naar voren gekomen over jouw initiatief, waaronder zowel bezorgde/negatieve opmerkingen als opmerkingen van mensen die zich afvragen hoe iets gedaan gaat worden of dingen aandragen die het waard zijn om eens over na te denken.

"Ergens in julli wil ik de branche-organisatie aankondigen, maar uitsluitend via blogs, mailing lists en mond-op-mond reclame. Zodoende worden webwerkers die geen blogs en mailing lists lezen (en dus niet bijhouden wat er op hun vakgebied gebeurt) op organische wijze buitengesloten."

Ik vind het persoonlijk behoorlijk kwalijk om mensen die geen blogs en mailinglists lezen buiten te sluiten. Goede devvers hoeven echt niet persé dit soort dingen te lezen. Ze kunnen best op peil houden door technische sites door te nemen. Verder zullen devvers die alleen blogs van niet-Nederlanders lezen ook buitengesloten worden bij deze insteek. Ik raad je daarom aan deze beslissing te heroverwegen.

Verder ben ik natuurlijk erg benieuwd naar hoe je dit voor elkaar gaat krijgen. Ik ben erg kritisch, maar het zou mooi zijn als je het op een goede manier voor elkaar weet te krijgen. Succes!

24 Posted by Matthijs on 6 July 2007 | Permalink

Goed initiatief. Ga zeker meedenken en wie weet meedoen. Hopelijk kan ik een van de bijeenkomsten langs komen.

25 Posted by Sander Aarts on 6 July 2007 | Permalink

@Bart
Ik snap de overweging van PPK wel om in eerste instantie een dergelijke 'filtering' toe te passen. Volgens de huidige plannen kan namelijk iedereen lid worden, maar krijgen leden alleen stemrecht als zij een certificaat behaald hebben (en dus bewezen hebben kennis van zaken te hebben). Op dit moment is dat nog niet het geval omdat er simpelweg nog geen certificaten zijn, maar moeten er wel al een hoop belangrijke beslissingen genomen worden. Enige filtering kan dus geen kwaad lijkt me.

26 Posted by 4rn0 on 7 July 2007 | Permalink

En we doen voor het gemak nog even een linkje naar de GoT discussie erbij: http://gathering.tweakers.net/forum/list_messages/1230156

27 Posted by matthijs on 9 July 2007 | Permalink

Werkt het emailadres van de frontendgilde yahoo wel? Ik heb een aantal pogingen gedaan, maar krijg geen respons.

28 Posted by Jarno on 9 July 2007 | Permalink

Interessant initiatief. Hier wil ik wel meer van weten. Ik kan me zelfs voorstellen dat mijn werkgever Pareto daar ook zo over denkt.

29 Posted by Martijn Korse on 9 July 2007 | Permalink

Ik vind het idee achter het initiatief erg goed, maar heb net het draadje op GOT doorgelezen en vind dat daar ook een hoop goede kritiekpunten naar voren komen.
Ik ben dan ook erg benieuwd wat de auteur van deze kritiekpunten vindt

30 Posted by Sander Aarts on 9 July 2007 | Permalink

"Mijn idee om uitsluitend gecertificeerde leden stemrecht te geven, is juridisch waarschijnlijk niet haalbaar."


Misschien biedt artikel 38 van het burgerlijk wetboek uitkomst:

"lid 1. Behoudens het in het volgende artikel bepaalde, hebben alle leden die niet geschorst zijn, toegang tot de algemene vergadering en hebben daar ieder één stem; [...] De statuten kunnen aan bepaalde leden meer dan één stem toekennen."
[ http://utopia.knoware.nl/users/oterhaar/wetten/bw2.htm ]


Waar het algemene zaken als begrotingen e.d. betreft lijkt het me niet meer dan normaal dat iedereen een gelijke stem heeft (neem tenminste aan dat ook iedereen evenveel contributie betaalt). M.b.t. vakinhoudelijke zaken mogen de stemmen van gecertificeerde developers wat mij betreft wel wat zwaarder wegen dan die van niet-gecertificeerden.

31 Posted by Jens Tee on 14 July 2007 | Permalink

This is a good idea.
Good luck and many greetings from Germany

Jens

32 Posted by Yvette Sonneveld on 14 July 2007 | Permalink

Goed idee, ook hier in Canada denken ze nog steeds dat een middelbare scholier in de weekeinden best een mooie site in elkaar kan draaien......

Hou alsjeblieft het geheel "taalgebied-breed", heb zelf jaren op Curaçao gewoond, en daar wonen ook erg getalenteerde front-enders. Woon nu in Canada en begin langzamerhand voet aan de grond te krijgen, maar kan zeker wat inspiratie gebruiken. Bied me hierbij ook aan om e-meetings te organiseren!

33 Posted by Jared Christensen on 24 July 2007 | Permalink

Any chance you can convert to English? :)

34 Posted by Renee Quinn on 25 July 2007 | Permalink

As per Jared's comment - would love to read an English conversion

35 Posted by Sven Dinslage on 13 September 2007 | Permalink

Ik ben zelf een redelijke HTML-purist en zou er dan ook baat bij hebben om input van anderen te krijgen daaromtrent.

Ik ben erg benieuwd wat de uiteindelijke uitwerking van dit concept zal zijn. Daarbij werk ik momenteel als (ex)front-ender bij Evident Interactive (tevens onderdeel van PIBN).

Succes iig.!