Gilde - oprichtingscongres

Zoals ik eerder heb vermeld, heb ik het idee gekregen om een Gilde van Front-Enders op te richten. Dit idee heeft behoorlijke weerklank gevonden; tot nu toe hebben zich 85 front-enders als potentieel lid ingeschreven. Ik wil hen, plus alle andere geinteresseerden, van harte uitnodigen voor het oprichtingscongres van het Gilde, dat gesponsord wordt door het PIBN.

(English summary: This is an invitation to the founding conference of the Guild of Front-End Programmers. The conference is in Dutch, so this entry is, too.)

Het oprichtingscongres zal gehouden worden op dinsdag 18 september in Pakhuis De Zwijger in Amsterdam. Van 12:00 tot 17:30 is er een mini-congres met vier sessies, dat voor iedereen gratis toegankelijk is. Van 19:00 tot circa 20:30 houden we dan de oprichtende Algemene Ledenvergadering, die uitsluitend voor Gildeleden toegankelijk is. Uiteraard heb je de mogelijkheid om je ter plekke als lid in te schrijven.

Op het programma staan presentaties van Stephen Hay over de Webrichtlijnen in de praktijk, en van Bobby van der Sluis over Flash binnen het Gilde. Ook zullen er twee panels zijn; één van managers van webbureaus en één van klanten. In beide panels zal nader ingegaan worden op het nut van webstandaarden, Webrichtlijnen en het Gilde.

Tijdens de oprichtende Algemene Ledenvergadering zullen we besluiten welke plannen voor het Gilde daadwerkelijk ten uitvoer gebracht gaan worden, alsmede over de statuten, begroting en contributie, en het bestuur.

Komt allen! Het congres is voor iedereen gratis toegankelijk.

This is the blog of Peter-Paul Koch, web developer, consultant, and trainer. You can also follow him on Twitter or Mastodon.
Atom RSS

If you like this blog, why not donate a little bit of money to help me pay my bills?

Categories:

Comments

Comments are closed.

1 Posted by Tino Zijdel on 12 September 2007 | Permalink

Ik ben confuus; het mini-congres heeft duidelijk geen directe relatie mbt de issues die spelen rondom de oprichting van het Gilde zelf.

Vervolgens is er de oprichtingsvergadering die alleen toegankelijk is voor leden van een vereniging die op dat punt sec gezien nog niet bestaat en waar je dus ook nog geen lid van kan zijn.

Stel dat ik me aanmeld als 'aspirantlid' (zo moet je het imo zien), maar de uitkomsten van de oprichtende ALV bevallen me niet, kan ik me dan nog wel zonder consequenties terugtrekken als lid?

Zo ja, wat is dan nog het nut van het verplicht stellen van 'lidmaatschap' voor aanwezigheid bij deze ALV?

2 Posted by Robbert Broersma on 12 September 2007 | Permalink

Ik snap er ook niks van!

18:45 - je schrijft je in als lid van de vereniging
20:30 - de vereniging bestaat

Net zo verkeerd als:
Guild.register('Robbert Broersma');
var Guild = new FrontEndGuild;

Oftewel: er moet een denkfoutje gemaakt zijn, want dit kan niet goed gaan.

3 Posted by Jeroen Visser on 12 September 2007 | Permalink

Beschouw het dus als een buitenkans: er zijn maar bar weinig verenigingen die met zoveel discussie en een congres worden opgericht.
En los van het avondprogramma lijkt me de middag zelf ook al buitengewoon interessant voor de prijs van je retourkaartje NS.

4 Posted by 4rn0 on 12 September 2007 | Permalink

Het lijkt me nuttig om alle online discussie (GoT, Google Groups) 's avonds tijdens de ALV nu eindelijk eens offline te doen.

In die zin is het voor zowel voor- als tegenstanders van zowel Peter-Paul als Lon zeer interessant om aanwezig te zijn (met het stemrecht paraat).

@crisp: dat 'aspirantlid' verhaal daar trek je je toch niet te veel van aan? Zie het meer als een soort intentieverklaring lid te worden. Mocht de uiteindelijke stemming niet in goede smaak vallen, dan word je gewoon geen lid! Lijkt me geen big deal.

5 Posted by Tino Zijdel on 13 September 2007 | Permalink

4rno: "dat 'aspirantlid' verhaal daar trek je je toch niet te veel van aan? Zie het meer als een soort intentieverklaring lid te worden. Mocht de uiteindelijke stemming niet in goede smaak vallen, dan word je gewoon geen lid! Lijkt me geen big deal."

Dat is wel een big deal want als dat een mogelijkheid is dan moet je gewoon niet stellen dat de oprichtende ALV alleen voor 'leden' is. Op deze manier schrik je mensen af die misschien wel achter Lon's ideeën staan maar niet achter die van PPK.

Mijn idee van een oprichting is dat je eerst een vergadering belegd voor aspirant-leden en geinteresseerden waarin het uiteindelijke beleidsplan wordt vastgesteld, gevolgd door een aanmeldingsronde (inclusief verkiesbaarheid voor bestuur), en daarna pas het kiezen van het bestuur (dat zich dan dient te confirmeren aan het gekozen beleidsplan) en het opstellen van de begroting.

6 Posted by 4rn0 on 13 September 2007 | Permalink

@crisp: ik kan me helemaal vinden in jouw beeld over hoe een oprichting zou moeten zijn. Het feit is alleen dat de gang van zaken momenteel anders is (of anders wordt geformuleerd).

Ik probeer aan te geven, dat mensen die zich niet in de huidige plannen kunnen vinden des te meer reden hebben om aanwezig te zijn bij de ALV. Het zou IMO onverstandig zijn om het 'alleen leden' verhaal in de weg te laten staan van een goede discussie.

7 Posted by Maaike on 13 September 2007 | Permalink

De gang van zaken zoals Tino die beschrijft lijkt mij ook de juiste. Volgens mij zouden plannen en statuten van de vereniging onafhankelijk moeten zijn van de voorzitter. Ik heb het idee dat momenteel veel te veel waarde gehecht wordt aan de vraag wie de voorzitter wordt. Dat zou toch helemaal niet zo belangrijk moeten zijn?
Om een voorbeeld te noemen: ik ben lid van de BNO en ik zou niet weten wie de voorzitter is (maar ik weet wél wat de doelstellingen van de BNO zijn - en daar gaat het om).

8 Posted by ppk on 13 September 2007 | Permalink

Even een korte reactie:

Er zijn vier informatiebijeenkomsten geweest, waarvan de laatste twee ruim van tevoren zijn aangekondigd.
In totaal zijn deze bezocht door zo'n 100 tot 120 mensen, van wie 85 aangaven geinteresseerd te zijn in een lidmaatschap. Dat vind ik geen slechte score.

Lon heeft zijn plannen op deze bijeenkomsten niet kunnen verdedigen, omdat hij zich pas na de laatste bijeenkomst als kandidaat heeft aangemeld.

>Volgens mij zouden plannen en statuten van de vereniging onafhankelijk moeten zijn van de voorzitter.

Correct. Daarom wordt er ook eerst over de beleidsplannen en de statuten gestemd, en pas daarna over de invulling van het bestuur. Overigens ben ik van mening dat Lons en mijn plannen erg dicht bij elkaar liggen.

Het belangrijkste is dat we nu hebben aangetoond dat er ruime belangstelling is voor een Gilde van Front-Enders (onder welke naam dan ook), en dat er voor 90% consensus bestaat over wat we eigenlijk willen gaan doen.

Kortom: we komen er wel uit.

9 Posted by Robbert Broersma on 13 September 2007 | Permalink

ppk, je zult zelf ook begrijpen: wanneer er twee aangekondigde publieke bijeenkomsten waren, dat Lon per sé op de eerste aanwezig had moeten zijn om zijn conclusies te trekken en zich op de tweede te kunnen presenteren. Stel dan ook gewoon zelf: Lon, je hebt slechts één kans gehad, en die heb je gemist.

Je doet nu voorkomen alsof Lon ettelijke mogelijkheden voorbij heeft laten gaan.

10 Posted by Sander on 13 September 2007 | Permalink

@Robbert Broersma
"Je doet nu voorkomen alsof Lon ettelijke mogelijkheden voorbij heeft laten gaan."

Dat is jouw interpretatie. Lon heeft zich gewoon pas na de laatste bijeenkomst aangemeld, punt uit. Da's jammer natuurlijk, maar zo is het nu eenmaal.

Hadden er dan meer bijeenkomsten moeten zijn voor de oprichting? Misschien. Hoeveel? Ik zou het niet weten. Als er eerst 4 bijeenkomsten waren geweest en een kandidaat voorzitter meldt zich na de vierde aan dan was er wellicht geconcludeerd dat er 6 bijeenkomsten hadden moeten zijn.
Dat wil niet zeggen dat met slechts 2 bijeenkomsten Lon inderdaad weinig kans had om zijn plannen te presenteren, offline althans. Online heeft ie zijn plannen inmiddels toch wel aardig onder de aandacht kunnen brengen volgens mij. Ze zijn mij i.i.g. zeer zeker niet ontgaan ;-)

11 Posted by Tino Zijdel on 15 September 2007 | Permalink

@Sander: voor de publieke aankondiging van het Gilde zijn er blijkbaar al 3 bijeenkomsten geweest; PPK heeft al zijn offline connecties al ingezet om momentum te genereren voor zijn plan. Pas na 2 juli j.l. is er een openbare discussie (op GoT) op gang gekomen.

Voordat je conclusies uit een dergelijke discussie kan trekken, informatie kan opdoen en daadwerkelijk met een tegenplan kan komen (naast je gewone bezigheden!) ben je zo weer een maand verder en heb je weer een bijeenkomst gemist.

PPK heeft hier maanden voorbereiding in zitten (zelfs een hele maand dedicated naar zijn zeggen) - je kan niet verwachten dat iemand diezelfde tijd kan opbrengen als er tussen aankondiging en oprichting krap 2 en een halve maand zit. Ik noem het dan ook geen eerlijke kans, en de hele organisatie om de oprichting heen maken het alleen maar lastiger...

Wij willen een eerlijke kans, maar krijgen die niet, maar als onze kritiek neerslag krijgt binnen PPK's organisatie dan hebben wij eigenlijk al deels gewonnen ;)

12 Posted by Sander Aarts on 19 September 2007 | Permalink

@Tino:
Ik lees je reactie nu pas.
M.b.t. je laatste zin denk dat ik hier dan meerdere mensen kan feliciteren: PPK met het behalen van het voorzitterschap en jou en Lon met het succesvol inbrengen van een aantal alternatieven.

Allen gefeliciteerd!