overflow-wrap

Back to the index.

overflow-wrap and its non-standard cousin word-wrap break words when they try to overflow from their box.

Note that the wrapping takes place wherever the word touches the box boundary, and not just at proper hyphenation points. These declarations are thus no substitute for true hyphenation.

overflow-wrap: normal

Het onderafdelingshoofd Rijksluchtvaartdienstweerschepenpersoneel verontschuldigde zich voor de commissievergadering over de gereviseerde gelijkheidsbeginselencirculaire.
Dit geschiedde uit hoofde van zijn medeverantwoordelijkheid voor de functieomschrijvingswijzigingsproblematiek.

overflow-wrap: break-word

Het onderafdelingshoofd Rijksluchtvaartdienstweerschepenpersoneel verontschuldigde zich voor de commissievergadering over de gereviseerde gelijkheidsbeginselencirculaire.
Dit geschiedde uit hoofde van zijn medeverantwoordelijkheid voor de functieomschrijvingswijzigingsproblematiek.

word-wrap: break-word

Het onderafdelingshoofd Rijksluchtvaartdienstweerschepenpersoneel verontschuldigde zich voor de commissievergadering over de gereviseerde gelijkheidsbeginselencirculaire.
Dit geschiedde uit hoofde van zijn medeverantwoordelijkheid voor de functieomschrijvingswijzigingsproblematiek.